ترانس ایزوله تکفاز

ترانس کالا تولید کننده انواع ترانسفورماتور ایزوله همراه با لیست قیمت به روز. در این لیست ترانس های ایزوله 220 به 220 ولت 100 ولت آمپر، 200 ولت آمپر، 300 ولت آمپر، 400 ولت آمپر، 500 ولت آمپر، 750 ولت آمپر، 1 کیلو ولت آمپر، 2 کیلو ولت آمپر، 3 کیلو ولت آمپر، 4 کیلو ولت آمپر، 5 کیلو ولت آمپر، 7.5 کیلو ولت آمپر، 10 کیلو ولت آمپر، 15 کیلو ولت آمپر و 20 کیلو ولت آمپر موجود میباشد.


مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 100  ولت آمپر (100VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 100 ولت آمپر (100VA)

ترانس ایزوله 220 به 220 ولت 100 ولت آمپر (100VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

374,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 200  ولت آمپر (200VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 200 ولت آمپر (200VA)

ترانس ایزوله 220 به 220 ولت 200 ولت آمپر (200VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

583,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 300  ولت آمپر (300VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 300 ولت آمپر (300VA)

ترانس ایزوله 220 به 220 ولت 300 ولت آمپر (300VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

688,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 400  ولت آمپر (400VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 400 ولت آمپر (400VA)

ترانس ایزوله 220 به 220 ولت 400 ولت آمپر (400VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

855,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 500  ولت آمپر (500VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 500 ولت آمپر (500VA)

ترانس ایزوله 220 به 220 ولت 500 ولت آمپر (500VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

1,100,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 700  ولت آمپر (700VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 700 ولت آمپر (700VA)

ترانس ایزوله 220 به 220 ولت 700 ولت آمپر (700VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

1,300,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 800  ولت آمپر (800VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 800 ولت آمپر (800VA)

ترانس ایزوله 220 به 220 ولت 800 ولت آمپر (800VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 1 کیلو ولت آمپر (1KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 1 کیلو ولت آمپر (1KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 1 کیلو ولت آمپر (1KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابعاد:..

1,590,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 1.6 کیلو ولت آمپر (1.6KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 1.6 کیلو ولت آمپر (1.6KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 1.6 کیلو ولت آمپر (1.6KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.اب..

2,270,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 2 کیلو ولت آمپر (2KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 2 کیلو ولت آمپر (2KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 2 کیلو ولت آمپر (2KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابعاد:..

3,680,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 3 کیلو ولت آمپر (3KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 3 کیلو ولت آمپر (3KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 3 کیلو ولت آمپر (3KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابعاد:..

0تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 4 کیلو ولت آمپر (4KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 4 کیلو ولت آمپر (4KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 4 کیلو ولت آمپر (4KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابعاد:..

0تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 5 کیلو ولت آمپر (5KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 5 کیلو ولت آمپر (5KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 5 کیلو ولت آمپر (5KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابعاد:..

0تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 7.5 کیلو ولت آمپر (7.5KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 7.5 کیلو ولت آمپر (7.5KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 7.5 کیلو ولت آمپر (7.5KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.اب..

0تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 10 کیلو ولت آمپر (10KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 10 کیلو ولت آمپر (10KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 10 کیلو ولت آمپر (10KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابعا..

0تومان

نمایش 1 تا 15 از 20 (2 صفحه)