پکیج ترانس ایزوله تکفاز

پکیج کامل ترانسفورماتور ایزوله در سه رنج ولتاژ 220 به 220 ولت، 380 به 220 ولت و 220 به 110 ولت از 500 الی 3000 ولت آمپر


مقایسه محصولات (0)


باکس ترانس ایزوله 500 ولت آمپر (500VA)

باکس ترانس ایزوله 500 ولت آمپر (500VA)

باکس ترانسفورماتور ایزوله در سه رنج ولتاژ 220 به 220 ولت، 380 به 220 ولت و 220 به 110 (طبق سفارش مشت..

باکس ترانس ایزوله 700 ولت آمپر (700VA)

باکس ترانس ایزوله 700 ولت آمپر (700VA)

باکس ترانسفورماتور ایزوله در سه رنج ولتاژ 220 به 220 ولت، 380 به 220 ولت و 220 به 110 (طبق سفارش مشت..

باکس ترانس ایزوله 1 کیلو ولت آمپر (1KVA)

باکس ترانس ایزوله 1 کیلو ولت آمپر (1KVA)

باکس ترانسفورماتور ایزوله در سه رنج ولتاژ 220 به 220 ولت، 380 به 220 ولت و 220 به 110 (طبق سفارش مشت..

باکس ترانس ایزوله 1.5 کیلو ولت آمپر (1.5KVA)

باکس ترانس ایزوله 1.5 کیلو ولت آمپر (1.5KVA)

باکس ترانسفورماتور ایزوله در سه رنج ولتاژ 220 به 220 ولت، 380 به 220 ولت و 220 به 110 (طبق سفارش مشت..

باکس ترانس ایزوله 2 کیلو ولت آمپر (2KVA)

باکس ترانس ایزوله 2 کیلو ولت آمپر (2KVA)

باکس ترانسفورماتور ایزوله در سه رنج ولتاژ 220 به 220 ولت، 380 به 220 ولت و 220 به 110 (طبق سفارش مشت..

باکس ترانس ایزوله 2.5 کیلو ولت آمپر (2.5KVA)

باکس ترانس ایزوله 2.5 کیلو ولت آمپر (2.5KVA)

باکس ترانسفورماتور ایزوله در سه رنج ولتاژ 220 به 220 ولت، 380 به 220 ولت و 220 به 110 (طبق سفارش مشت..

باکس ترانس ایزوله 3 کیلو ولت آمپر (3KVA)

باکس ترانس ایزوله 3 کیلو ولت آمپر (3KVA)

باکس ترانسفورماتور ایزوله در سه رنج ولتاژ 220 به 220 ولت، 380 به 220 ولت و 220 به 110 (طبق سفارش مشت..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)