ترانس حلقوی تک 24 ولتمقایسه محصولات (0)


ترانس ترویید 220 به 24 ولت 1 آمپر

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 1 آمپر

تولید ترانسفورماتور کاهنده  تروید (هسته گرد/هسته حلقوی) 220 ولت به 24 ولت 1 آمپر 24 وات توسط گر..

0تومان

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 3 آمپر

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 3 آمپر

تولید ترانسفورماتور کاهنده  تروید (هسته گرد/هسته حلقوی) 220 ولت به 24 ولت 3 آمپر 72 وات توسط ..

0تومان

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 5 آمپر

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 5 آمپر

تولید ترانسفورماتور کاهنده  تروید (هسته گرد/هسته حلقوی) 220 ولت به 24 ولت 5 آمپر 120 وات توسط..

0تومان

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 8 آمپر

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 8 آمپر

تولید ترانسفورماتور کاهنده  تروید (هسته گرد/هسته حلقوی) 220 ولت به 24 ولت 8 آمپر 192 وات توسط..

0تومان

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 10 آمپر

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 10 آمپر

تولید ترانسفورماتور کاهنده  تروید (هسته گرد/هسته حلقوی) 220 ولت به 24 ولت 10 آمپر 240 وات توس..

0تومان

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 15 آمپر

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 15 آمپر

تولید ترانسفورماتور کاهنده  تروید (هسته گرد/هسته حلقوی) 220 ولت به 24 ولت 15 آمپر 360 وات توس..

0تومان

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 20 آمپر

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 20 آمپر

تولید ترانسفورماتور کاهنده  تروید (هسته گرد/هسته حلقوی) 220 ولت به 24 ولت 20 آمپر 480 وات توس..

0تومان

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 30 آمپر

ترانس ترویید 220 به 24 ولت 30 آمپر

تولید ترانسفورماتور کاهنده  تروید (هسته گرد/هسته حلقوی) 220 ولت به 24 ولت 30 آمپر 720 وات توس..

0تومان

انواع ترانسفورماتور تروئید 24 ولت در توان های مختلف

انواع ترانسفورماتور تروئید 24 ولت در توان های مختلف

ساخت انواع ترانس حلقوی 24 ولت در توان های مختلف توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترانس کالا.گروه ..

0تومان

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)