ترانس تیروئید تک

ترانس کالا تولید کننده انواع ترانسفورماتور هسته ترویید در توان ها و آرایش های مختلف میباشد. در این لیست ترانس های تروئید 6 ولت تک، ترانس های تروئید 7.5 ولت تک، ترانس های تروئید 9 ولت تک، ترانس های تروئید 12 ولت تک، ترانس های تروئید 16 ولت تک و ترانس های تروئید 24 ولت تک موجود میباشد.

همچنین علاوه بر این لیست، ترانس کالا قادر به ساخت ترانسفورماتورهای ترویید با ورودی و خروجی های خاص نیز میباشد.


تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانس هسته ترویید 12 ولت 8 آمپر

ترانس هسته ترویید 12 ولت 8 آمپر

ترانس حلقوی 12 ولت 8 آمپر 96 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورما..

0تومان

ترانس هسته ترویید 12 ولت 10 آمپر

ترانس هسته ترویید 12 ولت 10 آمپر

ترانس هسته ترویید 12 ولت 10 آمپر 120 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه تر..

0تومان

ترانس هسته ترویید 12 ولت 15 آمپر

ترانس هسته ترویید 12 ولت 15 آمپر

ترانس هسته ترویید 12 ولت 15 آمپر 180 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه تر..

0تومان

ترانس هسته ترویید 12 ولت 20 آمپر

ترانس هسته ترویید 12 ولت 20 آمپر

ترانس هسته ترویید 12 ولت 20 آمپر 240 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه تر..

0تومان

ترانس هسته ترویید 12 ولت 30 آمپر

ترانس هسته ترویید 12 ولت 30 آمپر

ترانس هسته ترویید 12 ولت 30 آمپر 360 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه تر..

0تومان

انواع ترانسفورماتور تروئید 12 ولت در توان های مختلف

انواع ترانسفورماتور تروئید 12 ولت در توان های مختلف

ساخت انواع ترانس حلقوی 12 ولت در توان های مختلف توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترانس کالا.گروه ..

0تومان

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 1 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 1 آمپر

ترانسفورماتور کاهنده هسته تروید 220 ولت به 16 ولت 1 آمپر 16 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورم..

0تومان

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 3 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 3 آمپر

ترانسفورماتور کاهنده هسته تروید 220 ولت به 16 ولت 3 آمپر 48 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورم..

0تومان

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 5 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 5 آمپر

ترانسفورماتور کاهنده هسته تروید 220 ولت به 16 ولت 5 آمپر 80 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورم..

0تومان

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 8 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 8 آمپر

ترانسفورماتور کاهنده هسته تروید 220 ولت به 16 ولت 8 آمپر 128 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفور..

0تومان

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 10 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 10 آمپر

ترانسفورماتور کاهنده هسته تروید 220 ولت به 16 ولت 10 آمپر 160 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفو..

0تومان

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 15 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 15 آمپر

ترانسفورماتور کاهنده هسته تروید 220 ولت به 16 ولت 15 آمپر 240 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفو..

0تومان

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 20 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 20 آمپر

ترانسفورماتور کاهنده هسته تروید 220 ولت به 16 ولت 20 آمپر 320 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفو..

0تومان

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 30 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 16 ولت 30 آمپر

ترانسفورماتور کاهنده هسته تروید 220 ولت به 16 ولت 30 آمپر 480 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفو..

0تومان

انواع ترانسفورماتور تروئید 16 ولت در توان های مختلف

انواع ترانسفورماتور تروئید 16 ولت در توان های مختلف

ساخت انواع ترانس حلقوی 16 ولت در توان های مختلف توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترانس کالا.گروه ..

0تومان

نمایش 31 تا 45 از 54 (4 صفحه)