ترانس تیروئید دوبل

ترانس کالا تولید کننده انواع ترانسفورماتور هسته ترویید در توان ها و آرایش های مختلف میباشد. در این لیست ترانس های تروئید 6 ولت دوبل، ترانس های تروئید 7.5 ولت دوبل، ترانس های تروئید 9 ولت دوبل، ترانس های تروئید 12 ولت دوبل، ترانس های تروئید 16 ولت دوبل و ترانس های تروئید 24 ولت دوبل موجود میباشد.

همچنین علاوه بر این لیست، ترانس کالا قادر به ساخت ترانسفورماتورهای ترویید با ورودی و خروجی های خاص نیز میباشد.

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 1 آمپر

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 1 آمپر

ترانس هسته تروید 220 به 6 ولت دوبل 1 آمپر 12 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترانس..

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 3 آمپر

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 3 آمپر

ترانس هسته تروید 220 به 6 ولت دوبل 3 آمپر 36 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترانس..

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 5 آمپر

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 5 آمپر

ترانس هسته تروید 220 به 6 ولت دوبل 5 آمپر 60 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترانس..

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 8 آمپر

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 8 آمپر

ترانس هسته تروید 220 به 6 ولت دوبل 8 آمپر 96 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترانس..

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 10 آمپر

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 10 آمپر

ترانس هسته تروید 220 به 6 ولت دوبل 10 آمپر 120 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترا..

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 15 آمپر

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 15 آمپر

ترانس هسته تروید 220 به 6 ولت دوبل 15 آمپر 180 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترا..

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 20 آمپر

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 20 آمپر

ترانس هسته تروید 220 به 6 ولت دوبل 20 آمپر 240 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترا..

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 30 آمپر

ترانسفورماتور ترویید 220 به 6 ولت دوبل 30 آمپر

ترانس هسته تروید 220 به 6 ولت دوبل 30 آمپر 360 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترا..

ساخت انواع ترانس ترویید  در توان ها و آرایش های مختلف

ساخت انواع ترانس ترویید در توان ها و آرایش های مختلف

تولید انواع ترانسفورماتور ترویید در توان ها و آرایش های مختلف توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس ک..

ترانس هسته ترویید 220 به 7.5 ولت دوبل 1 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 7.5 ولت دوبل 1 آمپر

ترانس کاهنده هسته تیروید 220 به 7.5 ولت دوبل 1 آمپر 15 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ..

ترانس هسته ترویید 220 به 7.5 ولت دوبل 3 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 7.5 ولت دوبل 3 آمپر

ترانس کاهنده هسته تیروید 220 به 7.5 ولت دوبل 3 آمپر 45 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ..

ترانس هسته ترویید 220 به 7.5 ولت دوبل 5 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 7.5 ولت دوبل 5 آمپر

ترانس کاهنده هسته تیروید 220 به 7.5 ولت دوبل 5 آمپر 75 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ..

ترانس هسته ترویید 220 به 7.5 ولت دوبل 8 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 7.5 ولت دوبل 8 آمپر

ترانس کاهنده هسته تیروید 220 به 7.5 ولت دوبل 8 آمپر 120 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور..

ترانس هسته ترویید 220 به 7.5 ولت دوبل 10 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 7.5 ولت دوبل 10 آمپر

ترانس کاهنده هسته تیروید 220 به 7.5 ولت دوبل 10 آمپر 150 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتو..

ترانس هسته ترویید 220 به 7.5 ولت دوبل 15 آمپر

ترانس هسته ترویید 220 به 7.5 ولت دوبل 15 آمپر

ترانس کاهنده هسته تیروید 220 به 7.5 ولت دوبل 15 آمپر 225 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتو..

نمایش 1 تا 15 از 54 (4 صفحه)