ترانس هسته EI روبردی

لیست قیمت ترانس های روبردی (پین دار) 6، 7.5، 9، 12، 16، 24 ولت تک و دوبل در توان ها و ابعاد مختلف در فروشگاه ترانس کالا.

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14

ترانس روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابعا..

32,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14

ترانس روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابعا..

32,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14

ترانس روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابعا..

32,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17

ترانس روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابعا..

36,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 41/17

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 41/17

ترانس روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 41/17 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابعا..

36,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 800 میلی آمپر سایز 48/16

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 800 میلی آمپر سایز 48/16

ترانس روبردی 6 ولت 800 میلی آمپر سایز 48/16 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابعا..

41,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18

ترانس روبردی 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابعاد ترانس..

53,000تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

32,000تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/17

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/17

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/17 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

36,000تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/16

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/16

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/16 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

41,000تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/18

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/18

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/18 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

53,000تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 48/20

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 48/20

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 48/20 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

53,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14

ترانس روبردی 7.5 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.اب..

32,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14

ترانس روبردی 7.5 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.اب..

32,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/17

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/17

ترانس روبردی 7.5 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/17 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.اب..

36,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 56 (4 صفحه)