ترانس هسته EI روبردی

لیست قیمت ترانس های روبردی (پین دار) 6، 7.5، 9، 12، 16، 24 ولت تک و دوبل در توان ها و ابعاد مختلف در فروشگاه ترانس کالا.

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور دوبل روبردی 9 ولت 300 میلی آمپر سایز 48/16

ترانسفورماتور دوبل روبردی 9 ولت 300 میلی آمپر سایز 48/16

ترانس دوبل روبردی 9 ولت 300 میلی آمپر سایز 48/16 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

41,000تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 9 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/20

ترانسفورماتور دوبل روبردی 9 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/20

ترانس دوبل روبردی 9 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/20 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

53,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 12 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14

ترانسفورماتور روبردی 12 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14

ترانس روبردی 12 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابع..

32,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 12 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/17

ترانسفورماتور روبردی 12 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/17

ترانس روبردی 12 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/17 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابع..

36,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 12 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/16

ترانسفورماتور روبردی 12 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/16

ترانس روبردی 12 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/16 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابع..

41,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 12 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/18

ترانسفورماتور روبردی 12 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/18

ترانس  روبردی 12 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/18 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کا..

53,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 12 ولت 600 میلی آمپر سایز 48/20

ترانسفورماتور روبردی 12 ولت 600 میلی آمپر سایز 48/20

ترانس روبردی 12 ولت 600 میلی آمپر سایز 48/20 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابع..

53,000تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 12 ولت 200 میلی آمپر سایز 48/16

ترانسفورماتور دوبل روبردی 12 ولت 200 میلی آمپر سایز 48/16

ترانس دوبل روبردی 12 ولت 200 میلی آمپر سایز 48/16  ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترا..

41,000تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 12 ولت 300 میلی آمپر سایز 48/20

ترانسفورماتور دوبل روبردی 12 ولت 300 میلی آمپر سایز 48/20

ترانس دوبل روبردی 12 ولت 300 میلی آمپر سایز 48/20 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کال..

53,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 16 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/17

ترانسفورماتور روبردی 16 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/17

ترانس روبردی 16 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/17 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابع..

36,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 16 ولت 300 میلی آمپر سایز 48/16

ترانسفورماتور روبردی 16 ولت 300 میلی آمپر سایز 48/16

ترانس روبردی 16 ولت 300 میلی آمپر سایز 48/16 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابع..

41,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 16 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/18

ترانسفورماتور روبردی 16 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/18

ترانس روبردی 16 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/18 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابع..

53,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 16 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/20

ترانسفورماتور روبردی 16 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/20

ترانس روبردی 16 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/20 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابع..

53,000تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 16 ولت 200 میلی آمپر سایز 48/18

ترانسفورماتور دوبل روبردی 16 ولت 200 میلی آمپر سایز 48/18

ترانس دوبل روبردی 16 ولت 200 میلی آمپر سایز 48/18 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کال..

53,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 24 ولت 200 میلی آمپر سایز 48/16

ترانسفورماتور روبردی 24 ولت 200 میلی آمپر سایز 48/16

ترانس روبردی 24 ولت 200 میلی آمپر سایز 48/16 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.ابع..

41,000تومان

نمایش 31 تا 45 از 56 (4 صفحه)