ترانس 12 ولت تک

لیست قیمت ترانس های 12 ولت 200 میلی آمپر، 12 ولت 300 میلی آمپر، 12 ولت 400 میلی آمپر، 12 ولت 500 میلی آمپر، 12 ولت 600 میلی آمپر، 12 ولت 800 میلی آمپر، 12 ولت 1 آمپر، 12 ولت 3 آمپر، 12 ولت 4 آمپر، 12 ولت 6 آمپر، 12 ولت 8 آمپر، 12 ولت 10 آمپر، 12 ولت 12 آمپر و 12 ولت 20 آمپر.


مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور 12 ولت  200 میلی آمپر(200 میلی آمپر واقعی) سایز 41/14 تمام مس

ترانسفورماتور 12 ولت 200 میلی آمپر(200 میلی آمپر واقعی) سایز 41/14 تمام مس

ترانس 220 ولت به 12 ولت  200 میلی آمپر(200 میلی آمپر واقعی) سایز 41/14 تمام مس، ساخته شده توسط ..

42,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانسفورماتور 12 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانس 12 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتو..

46,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس

ترانسفورماتور 12 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس

ترانس 12 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتو..

51,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 48/18 تمام مس

ترانسفورماتور 12 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 48/18 تمام مس

ترانس 12 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 48/18 تمام مس ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتو..

63,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 48/20 تمام مس

ترانسفورماتور 12 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 48/20 تمام مس

ترانس 12 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 48/20 تمام مس ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتو..

63,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 57/20

ترانسفورماتور 12 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 57/20

ترانس 12 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 57/20 ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سازی ت..

67,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 57/20

ترانسفورماتور 12 ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 57/20

ترانس 220 ولت به 12 ولت تک 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 57/20 ساخته شده توسط گروه  ترانسفورماتور ..

67,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 66/30

ترانسفورماتور 12 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 66/30

ترانس 12 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 66/30 ساخته شده توسط گروه  ترانسفورماتور سازی ترانس کال..

115,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 4 آمپر (4 آمپر واقعی) سایز 66/35

ترانسفورماتور 12 ولت 4 آمپر (4 آمپر واقعی) سایز 66/35

ترانس 12 ولت 4 آمپر (4 آمپر واقعی) سایز 66/35 ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سازی ترانس کالا با ب..

132,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 84/35

ترانسفورماتور 12 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 84/35

ترانس 12 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 84/35 ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سازی ترانس کالا با ب..

205,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 96/37

ترانسفورماتور 12 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 96/37

ترانس 12 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 96/37 ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سازی ترانس کالا با ب..

298,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 96/40

ترانسفورماتور 12 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 96/40

ترانس 220 ولت به 12 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 96/40 ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سازی تر..

321,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 105/42

ترانسفورماتور 12 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 105/42

ترانس 220 ولت به 12 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 105/42 ساخته شده توسط گروه  ترانسفورماتور ..

416,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 15 آمپر (15 آمپر واقعی) سایز 105/48

ترانسفورماتور 12 ولت 15 آمپر (15 آمپر واقعی) سایز 105/48

ترانس 12 ولت 15 آمپر (15 آمپر واقعی) سایز 105/48 ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سازی ترانس کالا..

500,000تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 20 آمپر (20 آمپر واقعی) سایز 105/60

ترانسفورماتور 12 ولت 20 آمپر (20 آمپر واقعی) سایز 105/60

ترانس 12 ولت 20 آمپر (20 آمپر واقعی) سایز 105/60 ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سازی ترانس کالا ب..

554,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)