ترانس 24 ولت دوبل

لیست قیمت ترانس های 24 ولت دوبل 200 میلی آمپر، 24 ولت دوبل 300 میلی آمپر، 24 ولت  دوبل 400 میلی آمپر، 24 ولت دوبل 500 میلی آمپر، 24 ولت دوبل 600 میلی آمپر، 24 ولت دوبل 800 میلی آمپر، 24 ولت دوبل 1 آمپر، 24 ولت دوبل 3 آمپر، 24 ولت دوبل 4 آمپر، 24 ولت دوبل 6 آمپر، 24 ولت دوبل 8 آمپر، 24 ولت دوبل 10 آمپر، 24 ولت دوبل 12 آمپر و 24 ولت 20 آمپر.


مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 200 میلی آمپر (200 میلی آمپر واقعی) سایز 57/20

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 200 میلی آمپر (200 میلی آمپر واقعی) سایز 57/20

ترانس دوبل 24 ولت 200 میلی آمپر (200 میلی آمپر واقعی) سایز 57/20 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفور..

67,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 66/25

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 66/25

ترانس دوبل 24 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 66/25 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفور..

104,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 66/25

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 66/25

ترانس دوبل 24 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 66/25 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفور..

104,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 66/25

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 66/25

ترانس دوبل 24 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 66/25 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفور..

104,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 66/30

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 66/30

ترانس دوبل 24 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 66/30 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفور..

115,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 66/35

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 66/35

ترانس دوبل 24 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 66/35 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفور..

132,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 66/35

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 66/35

ترانس دوبل 24 ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 66/35 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کا..

132,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 105/42

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 105/42

ترانس دوبل 24 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 105/42 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس ک..

416,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 4 آمپر (4 آمپر واقعی) سایز 105/48

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 4 آمپر (4 آمپر واقعی) سایز 105/48

ترانس دوبل 24 ولت 4 آمپر (4 آمپر واقعی) سایز 105/48 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس ک..

500,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 120/48

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 120/48

ترانس دوبل 24 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 120/48 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس ک..

688,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 120/60

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 120/60

ترانس دوبل 24 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 120/60 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس ک..

777,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 120/80

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 120/80

ترانس دوبل 24 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 120/80 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس..

908,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 120/80

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 120/80

ترانس دوبل 24 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 120/80 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس..

908,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 20 آمپر (20 آمپر واقعی) سایز 171/68

ترانسفورماتور دوبل 24 ولت 20 آمپر (20 آمپر واقعی) سایز 171/68

ترانس دوبل 24 ولت 20 آمپر (20 آمپر واقعی) سایز 171/68 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس..

1,518,000تومان

قیمت ترانس 220 به 24 ولت

قیمت ترانس 220 به 24 ولت

ترانس کالا تولید کننده انواع ترانس 220 به 24 ولت در توان ها و آرایش های مختلف میباشد. جهت دریافت و م..

0تومان

نمایش 1 تا 15 از 19 (2 صفحه)