ترانس 9 ولت تک

لیست قیمت ترانس های 9 ولت 200 میلی آمپر، 9 ولت 300 میلی آمپر، 9 ولت 400 میلی آمپر، 9 ولت 500 میلی آمپر، 9 ولت 600 میلی آمپر، 9 ولت 800 میلی آمپر، 9 ولت 1 آمپر، 9 ولت 3 آمپر، 9 ولت 4 آمپر، 9 ولت 6 آمپر، 9 ولت 8 آمپر، 9 ولت 10 آمپر، 9 ولت 12 آمپر و 9 ولت 20 آمپر.


مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور 9 ولت 200 میلی آمپر (200 میلی آمپر واقعی) سایز 41/14 تمام مس

ترانسفورماتور 9 ولت 200 میلی آمپر (200 میلی آمپر واقعی) سایز 41/14 تمام مس

ترانس 9 ولت 200 میلی آمپر (200 میلی آمپر واقعی) سایز 41/14 تمام مس ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسف..

42,000تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانسفورماتور 9 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانس 9 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسف..

46,000تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانسفورماتور 9 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانس 9 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسف..

46,000تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس

ترانسفورماتور 9 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس

ترانس 9 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسف..

51,000تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس

ترانسفورماتور 9 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس

ترانس 9 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسف..

51,000تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 48/20 تمام مس

ترانسفورماتور 9 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 48/20 تمام مس

ترانس 9 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 48/20 تمام مس ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسف..

63,000تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 57/20

ترانسفورماتور 9 ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 57/20

ترانس 9 ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 57/20 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گرو..

67,000تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 66/30

ترانسفورماتور 9 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 66/30

ترانس 9 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 66/30 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گرو..

115,000تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 4 آمپر (4 آمپر واقعی) سایز 66/30

ترانسفورماتور 9 ولت 4 آمپر (4 آمپر واقعی) سایز 66/30

ترانس 9 ولت 4 آمپر (4 آمپر واقعی) سایز 66/30 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گرو..

115,000تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 84/32

ترانسفورماتور 9 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 84/32

ترانس 9 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 84/32 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گرو..

198,000تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 84/35

ترانسفورماتور 9 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 84/35

ترانس 9 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 84/35 ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانس..

205,000تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 96/37

ترانسفورماتور 9 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 96/37

ترانس 9 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 96/37 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گ..

298,000تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 96/40

ترانسفورماتور 9 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 96/40

ترانس 9 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 96/40 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گ..

321,000تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 20 آمپر (20 آمپر واقعی) سایز 105/48

ترانسفورماتور 9 ولت 20 آمپر (20 آمپر واقعی) سایز 105/48

ترانس 9 ولت 20 آمپر (20 آمپر واقعی) سایز 105/48 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا...

500,000تومان

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)