ترانس 9 ولت دوبل

لیست قیمت ترانس های 9 ولت دوبل 200 میلی آمپر، 9 ولت دوبل 300 میلی آمپر، 9 ولت دوبل 400 میلی آمپر، 9 ولت دوبل 500 میلی آمپر، 9 ولت دوبل 600 میلی آمپر، 9 ولت دوبل 800 میلی آمپر، 9 ولت دوبل 1 آمپر، 9 ولت دوبل 3 آمپر، 9 ولت دوبل 4 آمپر، 9 ولت دوبل 6 آمپر، 9 ولت دوبل 8 آمپر، 9 ولت دوبل 10 آمپر، 9 ولت دوبل 12 آمپر و 9 ولت دوبل 20 آمپر.


مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 200 میلی آمپر (200 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 200 میلی آمپر (200 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانس دوبل 9 ولت 200 میلی آمپر (200 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس ساخته شده توسط گروه تولیدی ت..

46,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس

ترانس دوبل 9 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس ساخته شده توسط گروه تولیدی ت..

51,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 48/20 تمام مس

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 48/20 تمام مس

ترانس دوبل 9 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 48/20 تمام مس ساخته شده توسط گروه تولیدی ت..

63,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 57/20

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 57/20

ترانس دوبل 9 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 57/20 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورم..

67,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 57/20

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 57/20

ترانس دوبل 9 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 57/20 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورم..

67,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 66/25

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 66/25

ترانس دوبل 9 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 66/25 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورم..

104,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9  ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 66/25

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 66/25

ترانس دوبل 9  ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 66/25 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترا..

104,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 84/32

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 84/32

ترانس دوبل 9 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 84/32 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کال..

198,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 4 آمپر (4 آمپر واقعی) سایز 84/35

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 4 آمپر (4 آمپر واقعی) سایز 84/35

ترانس دوبل 9 ولت 4 آمپر (4 آمپر واقعی) سایز 84/35 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کال..

205,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 96/40

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 96/40

ترانس دوبل 9 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 96/40 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کال..

321,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 105/42

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 105/42

ترانس دوبل 9 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 105/42 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کا..

416,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 105/48

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 105/48

ترانس دوبل 9 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 105/48 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس ..

500,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 105/60

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 105/60

ترانس دوبل 9 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 105/60 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس ..

554,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 20 آمپر (20 آمپر واقعی) سایز 105/80

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 20 آمپر (20 آمپر واقعی) سایز 105/80

ترانس دوبل 9 ولت 20 آمپر (20 آمپر واقعی) سایز 105/80 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس ..

649,000تومان

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)