ترانس افزاینده (اینورتر)

در این بخش لیست قیمت و مشخصات فنی ترانسفورماتور های اینورتر (ترانسفورماتور های افزاینده) موجود می باشد.

  • ترانس اینورتر (ترانس افزاینده) ورودی 12 ولت تک به خروجی 220 ولت در چهار رنج 400، 500، 700 و 1000 وات
  • ترانس اینورتر (ترانس افزاینده) ورودی 12 ولت دوبل (سه سر) به خروجی 220 ولت در چهار رنج 400، 500، 700 و 1000 وات
  • ترانس اینورتر (ترانس افزاینده) ورودی 24 ولت تک به خروجی 220 ولت در چهار رنج 400، 500، 700 و 1000 وات
  • ترانس اینورتر (ترانس افزاینده) ورودی 24 ولت دوبل (سه سر) به خروجی 220 ولت در چهار رنج 400، 500، 700 و 1000 وات


مقایسه محصولات (0)


ترانس اینورتر 12 ولت تک به 230 ولت 400 وات

ترانس اینورتر 12 ولت تک به 230 ولت 400 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی 12 ولت تک به خروجی 230 ولت توان 400 وات سایز 12..

ترانس اینورتر 12 ولت تک به 230 ولت 500 وات

ترانس اینورتر 12 ولت تک به 230 ولت 500 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی 12 ولت تک به خروجی 230 ولت توان 500 وات سایز 15..

ترانس اینورتر 12 ولت تک به 230 ولت 700 وات

ترانس اینورتر 12 ولت تک به 230 ولت 700 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی 12 ولت تک به خروجی 230 ولت توان 700 وات سایز 15..

ترانس اینورتر 12 ولت تک به 230 ولت 1000 وات

ترانس اینورتر 12 ولت تک به 230 ولت 1000 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی 12 ولت تک به خروجی 230 ولت توان 1000 وات سایز 1..

ترانس اینورتر 24 ولت تک به 230 ولت 400 وات

ترانس اینورتر 24 ولت تک به 230 ولت 400 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی 24 ولت تک به خروجی 230 ولت توان 400 وات سایز 12..

ترانس اینورتر 24 ولت تک به 230 ولت 500 وات

ترانس اینورتر 24 ولت تک به 230 ولت 500 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی 24 ولت تک به خروجی 230 ولت توان 500 وات سایز 15..

ترانس اینورتر 24 ولت تک به 230 ولت 700 وات

ترانس اینورتر 24 ولت تک به 230 ولت 700 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی 24 ولت تک به خروجی 230 ولت توان 700 وات سایز 15..

ترانس اینورتر دوبل 12 ولت به 230 ولت 400 وات

ترانس اینورتر دوبل 12 ولت به 230 ولت 400 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی دوبل 12 ولت به خروجی 230 ولت توان 400 وات سایز ..

ترانس اینورتر دوبل 12 ولت به 230 ولت 500 وات

ترانس اینورتر دوبل 12 ولت به 230 ولت 500 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی دوبل 12 ولت به خروجی 230 ولت توان 500 وات سایز ..

ترانس اینورتر دوبل 12 ولت به 230 ولت 700 وات

ترانس اینورتر دوبل 12 ولت به 230 ولت 700 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی دوبل 12 ولت به خروجی 230 ولت توان 700 وات سایز ..

ترانس اینورتر دوبل 12 ولت به 230 ولت 1000 وات

ترانس اینورتر دوبل 12 ولت به 230 ولت 1000 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی دوبل 12 ولت به خروجی 230 ولت توان 1000 وات سایز..

ترانس اینورتر دوبل 24 ولت به 230 ولت 400 وات

ترانس اینورتر دوبل 24 ولت به 230 ولت 400 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی دوبل 24 ولت به خروجی 230 ولت توان 400 وات سایز ..

ترانس اینورتر دوبل 24 ولت به 230 ولت 500 وات

ترانس اینورتر دوبل 24 ولت به 230 ولت 500 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی دوبل 24 ولت به خروجی 230 ولت توان 500 وات سایز ..

ترانس اینورتر دوبل 24 ولت به 230 ولت 700 وات

ترانس اینورتر دوبل 24 ولت به 230 ولت 700 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی دوبل 24 ولت به خروجی 230 ولت توان 700 وات سایز ..

ترانس اینورتر دوبل 24 ولت به 230 ولت 1000 وات

ترانس اینورتر دوبل 24 ولت به 230 ولت 1000 وات

ترانسفورماتور افزاینده (ترانسفورماتور اینورتر) ورودی دوبل 24 ولت به خروجی 230 ولت توان 1000 وات سایز..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)