اتو ترانس

اتوترانس يك نوع از انواع ترانسفورماتور ها است كه تنها داراي يك سيم پيچ ميباشد. سيم پيچ مذكور ميتواند به گونه اي محاسبه و پيچيده شود كه خروجي بيشتر از ورودي (ترانس افزاينده) و يا خروجي كمتر از ورردي (ترانس كاهنده) مورد استفاده قرار گيرد و يا با استفاده از چند خروجي ولتاژ هاي كمتر از ورودي و ولتاژ هاي بيشتر از ورودي را همزمان دريافت نمود. اتوترانس ها در دو مدل پيوسته و گسسته ساخته ميشوند كه به نوع پيوسته معمولا وارياك و به نوع گسسته همان اتوترانس گفته ميشود و بطور معمول از وارياك به عنوان يك منطقه تغذيه متغير جريان متناوب با فركانس ثابت استفاده ميشود و از اتوترانس هاي گسسته به عنوان يك ترانس چند سر داراي چند ولتاژ در خروجي استفاده ميشود. تفاوت اتوترانس گسسته با ترانس هاي معمولي چند خروجي در آن است كه به دليل استفاده از يك سيم پيچ وزن و قيمت تمام شده در توان مشابه كمتر و مقرون به صرفه تر است و عيب استفاده از اتوترانس نسبت به ترانس هاي چندسر معمولي عدم ايزولاسيون در خروجي ها است كه در بسياري از موارد همين محدوديت عدم ايزولاسيون باعث رد انتخاب اتوترانس ها توسط طراحان سيستم هاي مهندسي برق ميگردد.
به عنوان يك مثال معروف از كاربرد اتوترانس هاي پيوسته ميتوان به استابلايزرهاي سرو موتوري و براي اتوترانس هاي گسسته به استابلايزرهاي رله اي اشاره نمود.
اتو ترانس ها به عنوان يك محصول مهم همواره در مجموعه توليدي ترانس كالا در حال ساخت ميباشند و بدون محدوديت در تعداد تپ هاي خروجي و يا توان مورد نياز قابل سفارش ميباشند.
٠٩١٢٣١٨٥٩٤١ و ٠٢١٧١٠٥٣٠١٠ راه هاي تماس جهت كسب اطلاعات بيشتر و همچين قيمت انواع اتوترانس ميباشند

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.