گپ زدن هسته فریت

به منظور ایجاد گپ در هسته فریت ( ایجاد فاصله هوایی به منظور جلوگیری از اشباع هسته ترانس ) با شماره تلفن 71053010-021 تماس حاصل نماییدهیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.