ترانس هسته EI روبردی

لیست قیمت ترانس های روبردی (پین دار) 6، 7.5، 9، 12، 16، 24 ولت تک و دوبل در توان ها و ابعاد مختلف در فروشگاه ترانس کالا.

تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانس روبردی (پین دار) 220 به 6 ولت 160 میلی آمپر سایز 35/10

ترانس روبردی (پین دار) 220 به 6 ولت 160 میلی آمپر سایز 35/10

ترانس رو بردی (پین دار) 220 به 6 ولت 160 میلی آمپر سایز 35/10 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورمات..

ترانس روبردی (پین دار) 220 به 6 ولت 250 میلی آمپر سایز 35/13

ترانس روبردی (پین دار) 220 به 6 ولت 250 میلی آمپر سایز 35/13

ترانس رو بردی (پین دار) 220 به 6 ولت 250 میلی آمپر سایز 35/13 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورمات..

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14

ترانس روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.بصور..

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14

ترانس روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.بصور..

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14

ترانس روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.بصور..

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17

ترانس روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.بصور..

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 41/17

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 41/17

ترانس روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 41/17 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.بصور..

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 800 میلی آمپر سایز 48/16

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 800 میلی آمپر سایز 48/16

ترانس روبردی 6 ولت 800 میلی آمپر سایز 48/16 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.بصور..

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 1.3 آمپر سایز 48/20

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 1.3 آمپر سایز 48/20

ترانس روبردی 6 ولت 1.3 آمپر سایز 48/20 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.بصورت پیش..

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/17

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/17

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/17 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/16

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/16

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/16 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/18

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/18

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/18 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 48/20

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 48/20

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 48/20 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

ترانس روبردی (پین دار) 220 به 7.5 ولت 130 میلی آمپر سایز 35/10

ترانس روبردی (پین دار) 220 به 7.5 ولت 130 میلی آمپر سایز 35/10

ترانس رو بردی (پین دار) 220 به 7.5 ولت 130 میلی آمپر سایز 35/10 ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورم..

نمایش 1 تا 15 از 65 (5 صفحه)