ترانس هسته EI روبردیتصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس..

17,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس..

17,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس..

17,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانس روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس ک..

18,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانس روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس ک..

18,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 800 میلی آمپر سایز 48/16 (5.5 وات)

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 800 میلی آمپر سایز 48/16 (5.5 وات)

ترانس روبردی 6 ولت 800 میلی آمپر سایز 48/16 (5.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس..

20,200تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18 (7 وات)

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18 (7 وات)

ترانس روبردی 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18 (7 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعا..

25,200تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ..

17,000تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور تر..

18,000تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/16 (5.5 وات)

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/16 (5.5 وات)

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 48/16 (5.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ..

20,200تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/18 (7 وات)

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/18 (7 وات)

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 48/18 (7 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور تر..

25,200تومان

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 48/20 (8.5 وات)

ترانسفورماتور دوبل روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 48/20 (8.5 وات)

ترانس دوبل روبردی 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 48/20 (8.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ..

25,200تومان

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس روبردی 7.5 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترا..

17,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس روبردی 7.5 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترا..

17,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانس روبردی 7.5 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس..

18,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 46 (4 صفحه)