ترانس هسته EIتصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالااب..

13,500تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالااب..

13,500تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالااب..

13,500تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانس 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعا..

14,500تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانس 6 ولت 600 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعا..

14,500تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 800 میلی آمپر سایز 48/16 (5.5 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 800 میلی آمپر سایز 48/16 (5.5 وات)

ترانس 6 ولت 800 میلی آمپر سایز 48/16 (5.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالااب..

15,800تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18 (7 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18 (7 وات)

ترانس 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18 (7 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد ترانس..

20,000تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 3 آمپر سایز 66/25 (26 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 3 آمپر سایز 66/25 (26 وات)

ترانس 6 ولت 3 آمپر سایز 66/25 (26 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تران..

42,700تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 4 آمپر سایز 66/25 (26 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 4 آمپر سایز 66/25 (26 وات)

ترانس 6 ولت 4 آمپر سایز 66/25 (26 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تران..

42,700تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 6 آمپر سایز 66/30 (37 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 6 آمپر سایز 66/30 (37 وات)

ترانس 6 ولت 6 آمپر سایز 66/30 (37 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تران..

47,800تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 8 آمپر سایز 66/35 (50 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 8 آمپر سایز 66/35 (50 وات)

ترانس 6 ولت 8 آمپر سایز 66/35 (50 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تران..

51,500تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 10 آمپر سایز 84/32 (67 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 10 آمپر سایز 84/32 (67 وات)

ترانس 6 ولت 10 آمپر سایز 84/32 (67 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد ترا..

80,000تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 12 آمپر سایز 84/35 (80 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 12 آمپر سایز 84/35 (80 وات)

ترانس 6 ولت 12 آمپر سایز 84/35 (80 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد ترا..

83,000تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 20 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 20 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانس 6 ولت 20 آمپر سایز 96/37 (120 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تر..

125,500تومان

ترانسفورماتور دوبل 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور دوبل 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس دوبل 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس ک..

13,500تومان

نمایش 1 تا 15 از 168 (12 صفحه)