ترانس هسته EI

لیست قیمت ترانس های 6، 7.5، 9، 12، 16، 24 ولت تک و دوبل در توان ها و ابعاد مختلف در فروشگاه ترانس کالا.


تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور 6 ولت 200 میلی آمپر (200 میلی آمپر واقعی) سایز 41/14 تمام مس

ترانسفورماتور 6 ولت 200 میلی آمپر (200 میلی آمپر واقعی) سایز 41/14 تمام مس

ترانس 220 ولت به 6 ولت 200 میلی آمپر (200 میلی آمپر واقعی) سایز 41/14 تمام مس ساخته شده توسط گروه تر..

ترانسفورماتور 6 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 41/14 تمام مس

ترانسفورماتور 6 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 41/14 تمام مس

ترانس 220 ولت به 6 ولت 300 میلی آمپر (300 میلی آمپر واقعی) سایز 41/14 تمام مس ساخته شده توسط گروه تر..

ترانسفورماتور 6 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانسفورماتور 6 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانس 220 ولت به 6 ولت 400 میلی آمپر (400 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس ساخته شده توسط گروه تر..

ترانسفورماتور 6 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانسفورماتور 6 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانس 220 ولت به 6 ولت 500 میلی آمپر (500 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس ساخته شده توسط گروه تر..

ترانسفورماتور 6 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانسفورماتور 6 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس

ترانس 220 ولت به 6 ولت 600 میلی آمپر (600 میلی آمپر واقعی) سایز 41/17 تمام مس ساخته شده توسط گروه تر..

ترانسفورماتور 6 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس

ترانسفورماتور 6 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس

ترانس 220 ولت به 6 ولت 800 میلی آمپر (800 میلی آمپر واقعی) سایز 48/16 تمام مس ساخته شده توسط گروه تر..

ترانسفورماتور 6 ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 48/18 تمام مس

ترانسفورماتور 6 ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 48/18 تمام مس

ترانس 220 ولت به 6 ولت 1 آمپر (1 آمپر واقعی) سایز 48/18 تمام مس ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سا..

ترانسفورماتور 6 ولت 2 آمپر (2 آمپر واقعی) سایز 57/20 تمام مس

ترانسفورماتور 6 ولت 2 آمپر (2 آمپر واقعی) سایز 57/20 تمام مس

ترانسفورماتور 220 ولت به 6 ولت تک 2 آمپر (2 آمپر واقعی) سایز 57/20 تمام مس ساخته شده توسط گروه ترانس..

ترانسفورماتور 6 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 66/25

ترانسفورماتور 6 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 66/25

ترانس 220 ولت به 6 ولت 3 آمپر (3 آمپر واقعی) سایز 66/25 ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سازی ترانس..

ترانسفورماتور 6 ولت 4 آمپر سایز (4 آمپر واقعی) 66/25

ترانسفورماتور 6 ولت 4 آمپر سایز (4 آمپر واقعی) 66/25

ترانس 220 ولت به 6 ولت 4 آمپر سایز (4 آمپر واقعی) 66/25 ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سازی ترانس..

ترانسفورماتور 6 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 66/30

ترانسفورماتور 6 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 66/30

ترانس 220 ولت به 6 ولت 6 آمپر (6 آمپر واقعی) سایز 66/30 ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سازی ترانس..

ترانسفورماتور 6 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 66/35

ترانسفورماتور 6 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 66/35

ترانس 220 ولت به 6 ولت 8 آمپر (8 آمپر واقعی) سایز 66/35 ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سازی ترانس..

ترانسفورماتور 6 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 84/32

ترانسفورماتور 6 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 84/32

ترانس 220 ولت به 6 ولت 10 آمپر (10 آمپر واقعی) سایز 84/32 ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سازی ترا..

ترانسفورماتور 6 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 84/35

ترانسفورماتور 6 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 84/35

ترانس 220 ولت به 6 ولت 12 آمپر (12 آمپر واقعی) سایز 84/35 ساخته شده توسط گروه  ترانسفورماتور سا..

ترانسفورماتور 6 ولت 15 آمپر (15 آمپر واقعی) سایز 96/37

ترانسفورماتور 6 ولت 15 آمپر (15 آمپر واقعی) سایز 96/37

ترانس 220 ولت به 6 ولت تک 15 آمپر (15 آمپر واقعی) سایز 96/37 ساخته شده توسط گروه  ترانسفورماتور..

نمایش 1 تا 15 از 197 (14 صفحه)