ترانس تیروئید تکتصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 1 آمپر 6 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 1 آمپر 6 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 1 آمپر 6 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

31,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 1 آمپر 7.5 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 1 آمپر 7.5 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 1 آمپر 7.5 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

33,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 1 آمپر 9 وات

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 1 آمپر 9 وات

ترانس حلقوی 9 ولت 1 آمپر 9 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

45,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 3 آمپر 18 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 3 آمپر 18 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 3 آمپر 18 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

80,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 3 آمپر 22.5 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 3 آمپر 22.5 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 3 آمپر 22.5 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

81,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 3 آمپر 27 وات

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 3 آمپر 27 وات

ترانس حلقوی 9 ولت 3 آمپر 27 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

81,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 6 آمپر 36 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 6 آمپر 36 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 6 آمپر 36 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

82,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 6 آمپر 45 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 6 آمپر 45 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 6 آمپر 45 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

85,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 6 آمپر 54 وات

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 6 آمپر 54 وات

ترانس حلقوی 9 ولت 6 آمپر 54 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

132,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 8 آمپر 48 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 8 آمپر 48 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 8 آمپر 48 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

85,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 8 آمپر 60 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 8 آمپر 60 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 8 آمپر 60 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

132,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 8 آمپر 72 وات

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 8 آمپر 72 وات

ترانس حلقوی 9 ولت 8 آمپر 72 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

138,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 10 آمپر 60 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 10 آمپر 60 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 10 آمپر 60 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

132,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 10 آمپر 70 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 10 آمپر 70 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 10 آمپر 70 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

138,000تومان

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 10 آمپر 90 وات

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 10 آمپر 90 وات

ترانس حلقوی 9 ولت 10 آمپر 90 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

187,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 24 (2 صفحه)