ترانس تیروئید تک

ترانس کالا تولید کننده انواع ترانسفورماتور هسته ترویید در توان ها و آرایش های مختلف میباشد. در این لیست ترانس های تروئید 6 ولت تک، ترانس های تروئید 7.5 ولت تک، ترانس های تروئید 9 ولت تک، ترانس های تروئید 12 ولت تک، ترانس های تروئید 16 ولت تک و ترانس های تروئید 24 ولت تک موجود میباشد.

همچنین علاوه بر این لیست، ترانس کالا قادر به ساخت ترانسفورماتورهای ترویید با ورودی و خروجی های خاص نیز میباشد.


تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 1 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 1 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 1 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور سازي..

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 3 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 3 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 3 آمپر 18 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورمات..

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 5 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 5 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 5 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور سازي..

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 8 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 8 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 8 آمپر 48 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورمات..

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 10 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 10 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 10 آمپر 60 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورما..

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 15 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 15 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 15 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور ساز..

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 20 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 20 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 20 آمپر 120 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورم..

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 30 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 30 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 30 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور ساز..

انواع ترانسفورماتور تروئید 6 ولت در توان های مختلف

انواع ترانسفورماتور تروئید 6 ولت در توان های مختلف

ساخت انواع ترانس حلقوی 6 ولت در توان های مختلف توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترانس کالا.گروه ت..

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 1 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 1 آمپر

ترانس حلقوی 7.5 ولت 1 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور سا..

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 3 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 3 آمپر

ترانس حلقوی 7.5 ولت 3 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور سا..

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 5 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 5 آمپر

ترانس حلقوی 7.5 ولت 5 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور سا..

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 8 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 8 آمپر

ترانس حلقوی 7.5 ولت 8 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور سا..

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 10 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 10 آمپر

ترانس حلقوی 7.5 ولت 10 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور س..

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 15 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 15 آمپر

ترانس حلقوی 7.5 ولت 15 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور س..

نمایش 1 تا 15 از 54 (4 صفحه)