ترانس تیروئید تک

ترانس کالا تولید کننده انواع ترانسفورماتور هسته ترویید در توان ها و آرایش های مختلف میباشد. در این لیست ترانس های تروئید 6 ولت تک، ترانس های تروئید 7.5 ولت تک، ترانس های تروئید 9 ولت تک، ترانس های تروئید 12 ولت تک، ترانس های تروئید 16 ولت تک و ترانس های تروئید 24 ولت تک موجود میباشد.

همچنین علاوه بر این لیست، ترانس کالا قادر به ساخت ترانسفورماتورهای ترویید با ورودی و خروجی های خاص نیز میباشد.


تصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 1 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 1 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 1 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور سازي..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 3 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 3 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 3 آمپر 18 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورمات..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 5 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 5 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 5 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور سازي..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 8 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 8 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 8 آمپر 48 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورمات..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 10 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 10 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 10 آمپر 60 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورما..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 15 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 15 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 15 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور ساز..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 20 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 20 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 20 آمپر 120 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورم..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 30 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 30 آمپر

ترانس حلقوی 6 ولت 30 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور ساز..

0تومان

انواع ترانسفورماتور تروئید 6 ولت در توان های مختلف

انواع ترانسفورماتور تروئید 6 ولت در توان های مختلف

ساخت انواع ترانس حلقوی 6 ولت در توان های مختلف توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور سازی ترانس کالا.گروه ت..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 1 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 1 آمپر

ترانس حلقوی 7.5 ولت 1 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور سا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 3 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 3 آمپر

ترانس حلقوی 7.5 ولت 3 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور سا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 5 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 5 آمپر

ترانس حلقوی 7.5 ولت 5 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور سا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 8 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 8 آمپر

ترانس حلقوی 7.5 ولت 8 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور سا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 10 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 10 آمپر

ترانس حلقوی 7.5 ولت 10 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور س..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 15 آمپر

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 15 آمپر

ترانس حلقوی 7.5 ولت 15 آمپر ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ترانسفورماتور س..

0تومان

نمایش 1 تا 15 از 54 (4 صفحه)