ترانس تیروئید دوبلتصحیح جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 1 آمپر 12 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 1 آمپر 12 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 1 آمپر 12 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

45,000تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 1 آمپر 15 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 1 آمپر 15 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 1 آمپر 15 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

81,000تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 1 آمپر 18 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 1 آمپر 18 وات

ترانس حلقوی دوبل 9 ولت 1 آمپر 18 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

81,000تومان

ساخت انواع ترانس تروئید  در توان ها و آرایش های مختلف

ساخت انواع ترانس تروئید در توان ها و آرایش های مختلف

تولید انواع ترانسفورمر حلقوی در توان ها و آرایش های مختلف توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاج..

0تومان

ساخت انواع ترانسفورماتور تروئید  در توان ها و آرایش های مختلف

ساخت انواع ترانسفورماتور تروئید در توان ها و آرایش های مختلف

تولید انواع ترانس حلقوی در توان ها و آرایش های مختلف توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاجهت ثب..

0تومان

ساخت انواع ترانسفورماتور هسته گرد (ترویید)  در توان ها و آرایش های مختلف

ساخت انواع ترانسفورماتور هسته گرد (ترویید) در توان ها و آرایش های مختلف

تولید انواع ترانس هسته گرد در توان ها و آرایش های مختلف توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاجهت..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 3 آمپر 36 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 3 آمپر 36 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 3 آمپر 36 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

82,000تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 3 آمپر 45 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 3 آمپر 45 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 3 آمپر 45 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

85,000تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 3 آمپر 54 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 3 آمپر 54 وات

ترانس حلقوی دوبل 9 ولت 3 آمپر 54 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

132,000تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 6 آمپر 72 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 6 آمپر 72 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 6 آمپر 72 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

138,000تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 6 آمپر 90 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 6 آمپر 90 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 6 آمپر 90 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

187,000تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 6 آمپر 108 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 6 آمپر 108 وات

ترانس حلقوی دوبل 9 ولت 6 آمپر 108 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

206,000تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 8 آمپر 96 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 8 آمپر 96 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 8 آمپر 96 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

170,000تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 8 آمپر 120 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 8 آمپر 120 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 8 آمپر 120 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

206,000تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 8 آمپر 144 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 8 آمپر 144 وات

ترانس حلقوی دوبل 9 ولت 8 آمپر 144 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

218,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 24 (2 صفحه)