ترانس ایزوله تکفاز

ترانس کالا تولید کننده انواع ترانسفورماتور ایزوله همراه با لیست قیمت به روز. در این لیست ترانس های ایزوله 220 به 220 ولت 100 ولت آمپر، 200 ولت آمپر، 300 ولت آمپر، 400 ولت آمپر، 500 ولت آمپر، 750 ولت آمپر، 1 کیلو ولت آمپر، 2 کیلو ولت آمپر، 3 کیلو ولت آمپر، 4 کیلو ولت آمپر، 5 کیلو ولت آمپر، 7.5 کیلو ولت آمپر، 10 کیلو ولت آمپر، 15 کیلو ولت آمپر و 20 کیلو ولت آمپر موجود میباشد.


مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 100  ولت آمپر (100VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 100 ولت آمپر (100VA)

ترانس ایزوله 220 به 220 ولت 100 ولت آمپر (100VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 200  ولت آمپر (200VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 200 ولت آمپر (200VA)

ترانس ایزوله 220 به 220 ولت 200 ولت آمپر (200VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 300  ولت آمپر (300VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 300 ولت آمپر (300VA)

ترانس ایزوله 220 به 220 ولت 300 ولت آمپر (300VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 400  ولت آمپر (400VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 400 ولت آمپر (400VA)

ترانس ایزوله 220 به 220 ولت 400 ولت آمپر (400VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 500  ولت آمپر (500VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 500 ولت آمپر (500VA)

ترانس ایزوله 220 به 220 ولت 500 ولت آمپر (500VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 700  ولت آمپر (700VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 700 ولت آمپر (700VA)

ترانس ایزوله 220 به 220 ولت 700 ولت آمپر (700VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 800  ولت آمپر (800VA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 800 ولت آمپر (800VA)

ترانس ایزوله تک فاز 220 به 220 ولت 800 ولت آمپر (800VA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترا..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 1 کیلو ولت آمپر (1KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 1 کیلو ولت آمپر (1KVA)

ترانس ایزوله تک فاز 220 به 220 ولت 1 کیلو ولت آمپر (1KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ت..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 1.5 کیلو ولت آمپر (1.5KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 1.5 کیلو ولت آمپر (1.5KVA)

ترانس ایزوله تک فاز 220 به 220 ولت 1.5 کیلو ولت آمپر (1.5KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورمات..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 2 کیلو ولت آمپر (2KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 2 کیلو ولت آمپر (2KVA)

ترانس ایزوله تک فاز 220 به 220 ولت 2 کیلو ولت آمپر (2KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ت..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 2.5 کیلو ولت آمپر (2.5KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 2.5 کیلو ولت آمپر (2.5KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 2.5 کیلو ولت آمپر (2.5KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گر..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 3 کیلو ولت آمپر (3KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 3 کیلو ولت آمپر (3KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 3 کیلو ولت آمپر (3KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا.گروه ت..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 4 کیلو ولت آمپر (4KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 4 کیلو ولت آمپر (4KVA)

ترانس ایزوله تک فاز ورودی 0-220 ولت به خروجی 0-220 ولت (بی باری 230 ولت) توان 4 کیلو ولت آمپر (4KVA)..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 5 کیلو ولت آمپر (5KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 5 کیلو ولت آمپر (5KVA)

ترانس ایزوله تک فاز ورودی 0-220 ولت به خروجی 0-220 ولت (بی باری 230 ولت) توان 5 کیلو ولت آمپر (5KVA)..

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 7.5 کیلو ولت آمپر (7.5KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 7.5 کیلو ولت آمپر (7.5KVA)

ترانس ایزوله تک فاز 220 به 220 ولت 30 آمپر (معادل 6600 الی 7000 وات) 7.5 کیلو ولت آمپر توان نامی (7...

نمایش 1 تا 15 از 21 (2 صفحه)