ترانس ایزوله تکفازمقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 1 کیلو ولت آمپر (1KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 1 کیلو ولت آمپر (1KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 1 کیلو ولت آمپر (1KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

750,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 2 کیلو ولت آمپر (2KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 2 کیلو ولت آمپر (2KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 2 کیلو ولت آمپر (2KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

1,750,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 3 کیلو ولت آمپر (3KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 3 کیلو ولت آمپر (3KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 3 کیلو ولت آمپر (3KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

2,100,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 4 کیلو ولت آمپر (4KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 4 کیلو ولت آمپر (4KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 4 کیلو ولت آمپر (4KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

2,500,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 5 کیلو ولت آمپر (5KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 5 کیلو ولت آمپر (5KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 5 کیلو ولت آمپر (5KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

2,860,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 6 کیلو ولت آمپر (6KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 6 کیلو ولت آمپر (6KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 6 کیلو ولت آمپر (6KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

3,200,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 7.5 کیلو ولت آمپر (7.5KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 7.5 کیلو ولت آمپر (7.5KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 7.5 کیلو ولت آمپر (7.5KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

3,600,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 10 کیلو ولت آمپر (10KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 10 کیلو ولت آمپر (10KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 10 کیلو ولت آمپر (10KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

3,900,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 15 کیلو ولت آمپر (15KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 15 کیلو ولت آمپر (15KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 15 کیلو ولت آمپر (15KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

4,700,000تومان

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 20 کیلو ولت آمپر (20KVA)

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز 20 کیلو ولت آمپر (20KVA)

ترانس ایزوله تکفاز 20 کیلو ولت آمپر (20KVA) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

5,300,000تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)