ترانس ایزوله سه فاز

ترانس کالا، تولید کننده انواع ترانسفورماتور ایزوله سه فاز همراه با لیست قیمت به روز.

در این لیست ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 1 کیلو ولت آمپر (1KVA)، ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 2 کیلو ولت آمپر (2KVA)، ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 3 کیلو ولت آمپر (3KVA)، ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 5 کیلو ولت آمپر (5KVA)، ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 10 کیلو ولت آمپر (10KVA) و ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 20 کیلو ولت آمپر (20KVA) موجود میباشد.


مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 1 کیلو ولت آمپر (1KVA)

ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 1 کیلو ولت آمپر (1KVA)

ترانس ایزوله سه فاز 380 ولت به 380 ولت با ظرفیت 1 کیلو ولت آمپر ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور سا..

ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 2 کیلو ولت آمپر (2KVA)

ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 2 کیلو ولت آمپر (2KVA)

ترانس ایزوله سه فاز 380 ولت به 380 ولت با ظرفیت 2 کیلو ولت آمپر ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور ..

ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 3 کیلو ولت آمپر (3KVA)

ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 3 کیلو ولت آمپر (3KVA)

ترانس ایزوله سه فاز 380 ولت به 380 ولت با ظرفیت 3 کیلو ولت آمپر ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور ..

ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 5 کیلو ولت آمپر (5KVA)

ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 5 کیلو ولت آمپر (5KVA)

ترانس ایزوله سه فاز 380 ولت به 380 ولت با ظرفیت 5 کیلو ولت آمپر ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور ..

ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 10 کیلو ولت آمپر (10KVA)

ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 10 کیلو ولت آمپر (10KVA)

ترانس ایزوله سه فاز 380 ولت به 380 ولت با ظرفیت 10 کیلو ولت آمپر ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور..

ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 20 کیلو ولت آمپر (20KVA)

ترانسفورماتور ایزوله سه فاز 20 کیلو ولت آمپر (20KVA)

ترانس ایزوله سه فاز 380 ولت به 380 ولت با ظرفیت 20 کیلو ولت آمپر ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)