جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 1 آمپر 6 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 1 آمپر 6 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 1 آمپر 6 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 1 آمپر 7.5 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 1 آمپر 7.5 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 1 آمپر 7.5 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 1 آمپر 9 وات

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 1 آمپر 9 وات

ترانس حلقوی 9 ولت 1 آمپر 9 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 1 آمپر 12 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 1 آمپر 12 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 1 آمپر 12 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 1 آمپر 15 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 1 آمپر 15 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 1 آمپر 15 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 1 آمپر 18 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 1 آمپر 18 وات

ترانس حلقوی دوبل 9 ولت 1 آمپر 18 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ساخت انواع ترانس تروئید  در توان ها و آرایش های مختلف

ساخت انواع ترانس تروئید در توان ها و آرایش های مختلف

تولید انواع ترانسفورمر حلقوی در توان ها و آرایش های مختلف توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاج..

0تومان

ساخت انواع ترانسفورماتور تروئید  در توان ها و آرایش های مختلف

ساخت انواع ترانسفورماتور تروئید در توان ها و آرایش های مختلف

تولید انواع ترانس حلقوی در توان ها و آرایش های مختلف توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاجهت ثب..

0تومان

ساخت انواع ترانسفورماتور هسته گرد (ترویید)  در توان ها و آرایش های مختلف

ساخت انواع ترانسفورماتور هسته گرد (ترویید) در توان ها و آرایش های مختلف

تولید انواع ترانس هسته گرد در توان ها و آرایش های مختلف توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاجهت..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 3 آمپر 18 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 3 آمپر 18 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 3 آمپر 18 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 3 آمپر 22.5 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 3 آمپر 22.5 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 3 آمپر 22.5 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 3 آمپر 27 وات

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 3 آمپر 27 وات

ترانس حلقوی 9 ولت 3 آمپر 27 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 3 آمپر 36 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 3 آمپر 36 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 3 آمپر 36 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 3 آمپر 45 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 3 آمپر 45 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 3 آمپر 45 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 3 آمپر 54 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 3 آمپر 54 وات

ترانس حلقوی دوبل 9 ولت 3 آمپر 54 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

نمایش 1 تا 15 از 48 (4 صفحه)