جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 1 آمپر 6 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 1 آمپر 6 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 1 آمپر 6 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 1 آمپر 7.5 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 1 آمپر 7.5 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 1 آمپر 7.5 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 1 آمپر 9 وات

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 1 آمپر 9 وات

ترانس حلقوی 9 ولت 1 آمپر 9 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 1 آمپر 12 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 1 آمپر 12 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 1 آمپر 12 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 1 آمپر 15 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 1 آمپر 15 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 1 آمپر 15 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 1 آمپر 18 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 1 آمپر 18 وات

ترانس حلقوی دوبل 9 ولت 1 آمپر 18 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18 (7 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18 (7 وات)

ترانس 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18 (7 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد ترانس..

20,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18 (7 وات)

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18 (7 وات)

ترانس روبردی 6 ولت 1 آمپر سایز 48/18 (7 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعا..

27,700تومان

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 1 آمپر سایز 48/20 (8.5 وات)

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 1 آمپر سایز 48/20 (8.5 وات)

ترانس روبردی 7.5 ولت 1 آمپر سایز 48/20 (8.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

27,700تومان

ترانسفورماتور دوبل 6 ولت 1 آمپر سایز 57/20 (12 وات)

ترانسفورماتور دوبل 6 ولت 1 آمپر سایز 57/20 (12 وات)

ترانس دوبل 6 ولت 1 آمپر سایز 57/20 (12 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد..

27,500تومان

ترانسفورماتور 7.5 ولت 1 آمپر سایز 48/20 (8.5 وات)

ترانسفورماتور 7.5 ولت 1 آمپر سایز 48/20 (8.5 وات)

ترانس 7.5 ولت 1 آمپر سایز 48/20 (8.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد ت..

20,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 7.5 ولت 1 آمپر سایز 66/25 (26 وات)

ترانسفورماتور دوبل 7.5 ولت 1 آمپر سایز 66/25 (26 وات)

ترانس دوبل 7.5 ولت 1 آمپر سایز 66/25 (26 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابع..

42,700تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 1 آمپر سایز 57/20 (12 وات)

ترانسفورماتور 9 ولت 1 آمپر سایز 57/20 (12 وات)

ترانس 9 ولت 1 آمپر سایز 57/20 (12 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تران..

27,500تومان

ترانسفورماتور دوبل 9  ولت 1  آمپر سایز 66/25  (26 وات)

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 1 آمپر سایز 66/25 (26 وات)

ترانس دوبل 9  ولت 1  آمپر سایز 66/25  (26 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورمات..

42,700تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 1 آمپر سایز 57/20 (12 وات)

ترانسفورماتور 12 ولت 1 آمپر سایز 57/20 (12 وات)

ترانس 12 ولت 1 آمپر سایز 57/20 (12 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

27,500تومان

نمایش 1 تا 15 از 20 (2 صفحه)