جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 8 آمپر 120 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 8 آمپر 120 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 8 آمپر 120 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 10 آمپر 120 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 10 آمپر 120 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 10 آمپر 120 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 20 آمپر 120 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 20 آمپر 120 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 20 آمپر 120 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 20 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 20 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانس 6 ولت 20 آمپر سایز 96/37 (120 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تر..

125,500تومان

ترانسفورماتور دوبل 6 ولت 10 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانسفورماتور دوبل 6 ولت 10 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانس دوبل 6 ولت 10 آمپر سایز 96/37 (120 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابع..

125,500تومان

ترانسفورماتور دوبل 7.5 ولت 8 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانسفورماتور دوبل 7.5 ولت 8 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانس دوبل 7.5 ولت 8 آمپر سایز 96/37 (120 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالااب..

125,500تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 12 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانسفورماتور 9 ولت 12 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانس 9 ولت 12 آمپر سایز 96/37 (120 وات)  ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالااب..

125,600تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 6 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 6 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانس دوبل 9 ولت 6 آمپر سایز 96/37 (120 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعا..

125,500تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 10 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانسفورماتور 12 ولت 10 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانس 12 ولت 10 آمپر سایز 96/37 (120 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد ت..

125,600تومان

ترانسفورماتور دوبل 16 ولت 10 آمپر سایز 120/48 (320 وات)

ترانسفورماتور دوبل 16 ولت 10 آمپر سایز 120/48 (320 وات)

ترانس دوبل 16 ولت 10 آمپر سایز 120/48 (320 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاا..

252,000تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)