جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 6 آمپر 36 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 6 آمپر 36 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 6 آمپر 36 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 6 آمپر 45 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 6 آمپر 45 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 6 آمپر 45 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 6 آمپر 54 وات

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 6 آمپر 54 وات

ترانس حلقوی 9 ولت 6 آمپر 54 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 6 آمپر 72 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 6 آمپر 72 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 6 آمپر 72 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 6 آمپر 90 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 6 آمپر 90 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 6 آمپر 90 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 6 آمپر 108 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 6 آمپر 108 وات

ترانس حلقوی دوبل 9 ولت 6 آمپر 108 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 6 آمپر سایز 66/30 (37 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 6 آمپر سایز 66/30 (37 وات)

ترانس 6 ولت 6 آمپر سایز 66/30 (37 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تران..

47,800تومان

ترانسفورماتور دوبل 6 ولت 6 آمپر سایز 84/35 (80 وات)

ترانسفورماتور دوبل 6 ولت 6 آمپر سایز 84/35 (80 وات)

ترانس دوبل 6 ولت 6 آمپر سایز 84/35 (80 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد..

83,000تومان

ترانسفورماتور 7.5 ولت 6 آمپر سایز 66/35 (50 وات)

ترانسفورماتور 7.5 ولت 6 آمپر سایز 66/35 (50 وات)

ترانس 7.5 ولت 6 آمپر سایز 66/35 (50 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تر..

51,500تومان

ترانسفورماتور دوبل 7.5 ولت 6 آمپر سایز 96/32 (90 وات)

ترانسفورماتور دوبل 7.5 ولت 6 آمپر سایز 96/32 (90 وات)

ترانس دوبل 7.5 ولت 6 آمپر سایز 96/32 (90 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابع..

113,700تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 6 آمپر سایز 84/32 (67 وات)

ترانسفورماتور 9 ولت 6 آمپر سایز 84/32 (67 وات)

ترانس 9 ولت 6 آمپر سایز 84/32 (67 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تران..

80,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 6 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 6 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانس دوبل 9 ولت 6 آمپر سایز 96/37 (120 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعا..

125,500تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 6 آمپر سایز 84/35 (80 وات)

ترانسفورماتور 12 ولت 6 آمپر سایز 84/35 (80 وات)

ترانس 12 ولت 6 آمپر سایز 84/35 (80 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد ترا..

83,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 12 ولت 6 آمپر سایز 105/38 (150 وات)

ترانسفورماتور دوبل 12 ولت 6 آمپر سایز 105/38 (150 وات)

ترانس دوبل 12 ولت 6 آمپر سایز 105/38 (150 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالااب..

131,500تومان

ترانسفورماتور 16 ولت 6 آمپر سایز 84/39 (100 وات)

ترانسفورماتور 16 ولت 6 آمپر سایز 84/39 (100 وات)

ترانس 16 ولت 6 آمپر سایز 84/39 (100 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تر..

104,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)