جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالااب..

13,500تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 1 آمپر 6 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 1 آمپر 6 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 1 آمپر 6 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 1 آمپر 12 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 1 آمپر 12 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 1 آمپر 12 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس روبردی 6 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس..

18,000تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالااب..

13,500تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 3 آمپر 18 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 3 آمپر 18 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 3 آمپر 18 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 3 آمپر 36 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 3 آمپر 36 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 3 آمپر 36 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس روبردی 6 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس..

18,000تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالااب..

13,500تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 6 آمپر 36 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 6 آمپر 36 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 6 آمپر 36 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 6 آمپر 72 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 6 آمپر 72 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 6 آمپر 72 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس روبردی 6 ولت 400 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس..

18,000تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات)

ترانس 6 ولت 500 میلی آمپر سایز 41/17 (4 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعا..

14,500تومان

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 8 آمپر 48 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 8 آمپر 48 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 8 آمپر 48 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 8 آمپر 96 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 8 آمپر 96 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 8 آمپر 96 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

نمایش 1 تا 15 از 87 (6 صفحه)