جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 1 آمپر 7.5 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 1 آمپر 7.5 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 1 آمپر 7.5 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 1 آمپر 15 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 1 آمپر 15 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 1 آمپر 15 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 3 آمپر 22.5 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 3 آمپر 22.5 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 3 آمپر 22.5 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 3 آمپر 45 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 3 آمپر 45 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 3 آمپر 45 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 6 آمپر 45 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 6 آمپر 45 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 6 آمپر 45 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 6 آمپر 90 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 6 آمپر 90 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 6 آمپر 90 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 8 آمپر 60 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 8 آمپر 60 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 8 آمپر 60 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 8 آمپر 120 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 8 آمپر 120 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 8 آمپر 120 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 10 آمپر 70 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 10 آمپر 70 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 10 آمپر 70 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 10 آمپر 150 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 10 آمپر 150 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 10 آمپر 150 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 20 آمپر 150 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 20 آمپر 150 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 6 آمپر 150 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 20 آمپر 300 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 20 آمپر 300 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 20 آمپر 300 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

انواع ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت در توان های مختلف

انواع ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت در توان های مختلف

ساخت انواع ترانس حلقوی 7.5 ولت در توان های مختلف توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاجهت ثبت سف..

0تومان

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس روبردی 7.5 ولت 200 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترا..

18,000تومان

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانسفورماتور روبردی 7.5 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات)

ترانس روبردی 7.5 ولت 300 میلی آمپر سایز 41/14 (2.5 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترا..

18,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 49 (4 صفحه)