جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

مقایسه محصولات (0)


ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 8 آمپر 48 وات

ترانسفورماتور تروئید 6 ولت 8 آمپر 48 وات

ترانس حلقوی 6 ولت 8 آمپر 48 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 8 آمپر 60 وات

ترانسفورماتور تروئید 7.5 ولت 8 آمپر 60 وات

ترانس حلقوی 7.5 ولت 8 آمپر 60 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 8 آمپر 72 وات

ترانسفورماتور تروئید 9 ولت 8 آمپر 72 وات

ترانس حلقوی 9 ولت 8 آمپر 72 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 8 آمپر 96 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 6 ولت 8 آمپر 96 وات

ترانس حلقوی دوبل 6 ولت 8 آمپر 96 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 8 آمپر 120 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 7.5 ولت 8 آمپر 120 وات

ترانس حلقوی دوبل 7.5 ولت 8 آمپر 120 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 8 آمپر 144 وات

ترانسفورماتور تروئید دوبل 9 ولت 8 آمپر 144 وات

ترانس حلقوی دوبل 9 ولت 8 آمپر 144 وات ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالا..

0تومان

ترانسفورماتور 6 ولت 8 آمپر سایز 66/35 (50 وات)

ترانسفورماتور 6 ولت 8 آمپر سایز 66/35 (50 وات)

ترانس 6 ولت 8 آمپر سایز 66/35 (50 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تران..

51,500تومان

ترانسفورماتور دوبل 6 ولت 8 آمپر سایز 84/39 (100 وات)

ترانسفورماتور دوبل 6 ولت 8 آمپر سایز 84/39 (100 وات)

ترانس دوبل 6 ولت 8 آمپر سایز 84/39 (100 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعا..

104,000تومان

ترانسفورماتور 7.5 ولت 8 آمپر سایز 84/32 (67 وات)

ترانسفورماتور 7.5 ولت 8 آمپر سایز 84/32 (67 وات)

ترانس 7.5 ولت 8 آمپر سایز 84/32 (67 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تر..

80,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 7.5 ولت 8 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانسفورماتور دوبل 7.5 ولت 8 آمپر سایز 96/37 (120 وات)

ترانس دوبل 7.5 ولت 8 آمپر سایز 96/37 (120 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالااب..

125,500تومان

ترانسفورماتور 9 ولت 8 آمپر سایز 84/35 (80 وات)

ترانسفورماتور 9 ولت 8 آمپر سایز 84/35 (80 وات)

ترانس 9 ولت 8 آمپر سایز 84/35 (80 وات) ساخته شده توسط گروه ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد ترانس: 84*5..

83,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 8 آمپر سایز 105/38 (150 وات)

ترانسفورماتور دوبل 9 ولت 8 آمپر سایز 105/38 (150 وات)

ترانس دوبل 9 ولت 8 آمپر سایز 105/38 (150 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابع..

131,500تومان

ترانسفورماتور 12 ولت 8 آمپر سایز 84/39 (100 وات)

ترانسفورماتور 12 ولت 8 آمپر سایز 84/39 (100 وات)

ترانس 12 ولت 8 آمپر سایز 84/39 (100 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تر..

104,000تومان

ترانسفورماتور دوبل 12 ولت 8 آمپر سایز 105/48 (242 وات)

ترانسفورماتور دوبل 12 ولت 8 آمپر سایز 105/48 (242 وات)

ترانس دوبل 12 ولت 8 آمپر سایز 105/48 (242 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالااب..

180,000تومان

ترانسفورماتور 16 ولت 8 آمپر سایز 96/40 (140 وات)

ترانسفورماتور 16 ولت 8 آمپر سایز 96/40 (140 وات)

ترانس 16 ولت 8 آمپر سایز 96/40 (140 وات) ساخته شده توسط گروه تولیدی ترانسفورماتور ترانس کالاابعاد تر..

133,600تومان

نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)